Projekty Euroconsultingu finansowane ze środków Unii Europejskiej

Aktualnie realizowane projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

EuroConsulting
EuroConsulting
EuroConsulting

Dobre Kwalifikacje = Lepsza Praca

Dowiedz się więcej >

Dodatkowe Kwalifikacje = Większe Szanse na Rynku Pracy

Dowiedz się więcej >

Szczególnym osiągnięciem naszej firmy jest efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. EuroConsulting zrealizował 12 projektów, które uzyskały 100% dofinansowania w ramach procedury konkursowej.

Dzięki skutecznym działaniom EuroConsulting w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego do końca roku 2015:

  • 140 osób uzyskało wykształcenia średnie
  • 100 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ukończyło kursy na prawo jazdy kategorii B,
  • 140 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ukończyło szkolenia komputerowe z zakresu wykorzystania Internetu jako efektywnego narzędzia poszukiwania pracy,
  • 60 bezrobotnych zostało objętych indywidualnym doradztwem zawodowym,
  • 30 uczniów Gimnazjum Gminy Oleśnica otrzymało wsparcie terapeutyczne w postaci warsztatów psychologicznych i zajęć sportowych.

Nasze dokonania świadczą o wysokim profesjonalizmie w pozyskiwaniu środków unijnych i w realizacji projektów skierowanych na podnoszenie kompetencji  osób dorosłych i kapitału ludzkiego.

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting