Dodatkowe kwalifikacje = Większe szanse na rynku pracy

EuroConsulting
EuroConsulting
EuroConsulting

WYJĄTKOWA SZANSA!!!


na zdobycie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy
ZUPEŁNIE ZA DARMO!
Zapraszamy do udziału w projekcie DODATKOWE KWALIFIKACJE = WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DODATKOWE KWALIFIKACJE = WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

W ramach projektu można ZDOBYĆ UPRAWNIENIA zakresie:

 • Spawacza
 • Elektryka
 • Kierowcy wózków jezdniowych

Do wyboru są następujące rodzaje szkoleń:

 • Szkolenie zawodowe na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych i uprawnieniami UDT
 • Szkolenie zawodowe: Spawanie metodą MAG i z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Szkolenie zawodowe: Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych E do 1 kV i z uprawnieniami SEP

Szkolenia skierowane DO WSZYSTKICH osób:

 • W wieku od 18 roku życia (osoby w wieku 50+ mile widziane)
 • Zamieszkałych na Dolnym Śląsku
 • Z wykształceniem co najwyżej średnim
 • Chcących zdobyć nowe lub potwierdzić posiadane KWALIFIKACJE

Co gwarantujemy:

 • Nauka zgodnie z programami ustalonymi przez instytucje nadające uprawnienia – ZA DARMO!
 • Materiały szkoleniowe – ZA DARMO!
 • Badania lekarskie związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi – ZA DARMO!
 • Ćwiczenia praktyczne w warunkach prawdziwego stanowiska pracy – ZA DARMO!
 • Egzaminy w przyjaznych warunkach – ZA DARMO!

A dodatkowo: indywidualne konsultacje doradcy zawodowego i badanie predyspozycji zawodowych.

Rekrutacja


Dokumenty rekrutacyjne najlepiej wypełnić w Biurze Projektu, lub pobrać TUTAJ i po wypełnieniu i podpisaniu we właściwych miejscach, przesłać:

a) mailem jako skany podpisanych dokumentów,

b) lub tradycyjna pocztą

UWAGA: W przypadku przesyłania zgłoszenia drogą elektroniczną wymagane jest również przesłanie kompletnej i podpisanej dokumentacji w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (za datę przyjęcia zgłoszenia uznana będzie data wysłania e-maila, ale po potwierdzeniu złożenia kompletnej dokumentacji w formie papierowej).

Zajęcia dostosowane są do:

 • Poziomu umiejętności uczestnika na starcie
 • Potrzeb wynikających z obowiązków zawodowych i rodzinnych uczestnika – czyli w weekendy lub dni robocze

NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ!

Ludzi z takimi kwalifikacjami poszukują dzisiaj pracodawcy!

Zapraszamy do Biura Projektu w Oleśnicy, ul. Paderewskiego 2 (budynek SP4, II piętro) czynne:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 18:00
 • w piątki: od 8:00 do 16:00

EuroConsulting. Polsko - Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c.

ul. Paderewskiego 2

56-400 Oleśnica

tel. 71 798 91 40, 501 607 428

e-mail: euroconsulting@poczta.fm

PAMIĘTAJ:
DOBRE KWALIFIKACJE to Twoja LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!

Firma "Vademecum" Doradztwo, Szkolenia, Pośrednictwo swoją obecność na rynku wiąże z datą roku 2006.

Firma "Vademecum" Doradztwo, Szkolenia, Pośrednictwo swoją obecność na rynku wiąże z datą roku 2006.

Od początku istnienia misją, a zarazem nadrzędnym celem firmy jest działalność związana ze świadczeniem usług osobom indywidualnym, firmom, zakładom pracy, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych jak i sektora prywatnego. Główne gałęzie działalności stanowią: nadzór, doradztwo oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko profilowane szkolenia zawodowe dla dorosłych.

 

Swoim klientom forma zapewnia:

 • Kompleksową obsługę szkoleń z dziedziny bhp, p. poż. oraz pierwszej pomocy
 • Szkolenie zawodowe wstępne, ogólne
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Szkolenia okresowe dla wszystkich gr. zgodnie z rozporządzeniem MGiP
 • Ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Prowadzenie postępowań w zakresie badań okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Liczba osób szkolonych – średnio 600 os. przeszkolonych rocznie (m.in.: spawanie, wózki, uprawnienia SEP).

 

 

Doświadczenie w projektach unijnych: w latach 2008-2014 podwykonawca proj. z EFS (PUP-y, PCPR-y, MOPS-y, GOPS-y), POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 

 

Kontakt:

ul. Kochanowskiego

556-400 Oleśnica

tel. 71 314-49-94, 885-850-805

biuro@vademecumsc.eu

Aktualności


Grudzień
Zobacz protokoły przyjęcia uczestników projektów:

DODATKOWE KWALIFIKACJE = WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Sierpień
Zobacz protokoły przyjęcia uczestników projektów:

DODATKOWE KWALIFIKACJE = WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Marzec
Zobacz protokoły przyjęcia uczestników projektów:

DODATKOWE KWALIFIKACJE = WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Harmonogramy:


III ETAP


II ETAP


I ETAP

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting