ECDL

EuroConsulting

Komu potrzebny jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych

Nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

ECDL WebStarter

ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych.

Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.

Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL WebStarter. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL WebStarter w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL Webstarter:

 • międzynarodowy zasięg Certyfikatu
 • niezależnie potwierdzone kwalifikacje
 • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
 • podniesienie wydajności pracy
 • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.

ECDL CORE

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Użytkowanie baz danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

ECDL Advanced

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Dostęp egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do panelu ECDL Advanced możliwy jest tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu.

W tym celu proszę o kontakt z właściwymi Koordynatorami Regionalnymi ECDL.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.

ECDL Advanced jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

ECDL START

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów, z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL CAD

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Aby uzyskać Certyfikat ECDL CAD należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL CAD. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL CAD w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

ECDL CAD jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści posiadania Certyfikatu ECDL CAD:

 • międzynarodowy zasięg Certyfikatu
 • niezależnie potwierdzone kwalifikacje
 • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
 • podniesienie wydajności pracy
 • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności
 • scroll back to top

ECDL Zarządzanie Projektami

ECDL Zarządzanie Projektami – to certyfikat potwierdzający podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami (badawczymi, budowlanymi, informatycznymi, itp.). Do otrzymania certyfikatu niezbędne jest pozytywne zdanie egzaminu.

Kandydat do uzyskania certyfikatu ECDL Zarządzanie Projektami powinien:

 • rozumieć kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami,
 • umieć używać aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami realizowanymi,
 • tworzyć harmonogramy projektu – strukturę podziału pracy, diagramy sieciowe, wprowadzać ograniczenia, punkty kontrolne oraz terminy ostateczne dla zadań w harmonogramie,
 • wprowadzać koszty, definiować i przydzielać zasoby do zadań,
 • analizować ścieżki krytyczne, monitorować postęp, zmieniać harmonogram, aktualizować plan,
 • przygotowywać i drukować różnego typu raporty i wykresy.

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting