W związku ze wsparciem jakiego udzieliliśmy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy,

otrzymaliśmy wspaniałe podziękowanie, za które najserdeczniej dziękujemy!