Absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie ślusarz może podejmować 

pracę w:

 • przedsiębiorstwach usługowych naprawy sprzętu domowego
 • przedsiębiorstwach usługowych wyrobów artystycznych
 • przedsiębiorstwach przemysłowych
 • administracjach domów mieszkalnych.

Absolwent może również prowadzić działalność gospodarczą.

Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych ślusarza należą:

 • wykonywanie i naprawianie narzędzi, oprzyrządowania technologicznego
 • wykonywanie i naprawianie części maszyn i urządzeń oraz montowanie zespołów maszynowych
 • użytkowanie i naprawianie maszyn i urządzeń technologicznych
 • wykonywanie konserwacji i naprawy mechanicznego i niemechanicznego sprzętu powszechnego użytku
 • wykonywanie i naprawianie galanterii metalowej
 • wykonywanie i montowanie konstrukcji metalowych.

 

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi
 • posługiwać się układem tolerancji i pasowań
 • wykonywać szkice części maszyn i mechanizmów
 • ustalać w procesie technologicznym kolejność wykonywania operacji i zabiegów
 • trasować w zakresie właściwym operacjom ślusarskim
 • dobierać materiały do wykonywanych prac ślusarskich
 • użytkować obrabiarki do metalu, narzędzia i przyrządy ślusarskie
 • wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki mechanicznej skrawaniem, obróbki plastycznej, spajania
 • wykonywać operacje montażowe i demontażowe maszyn, urządzeń oraz mechanizmów
 • wykonywać pomiary warsztatowe
 • wykonywać pomoce warsztatowe niezbędne do prac ślusarskich
 • przeprowadzać ocenę stanu technicznego i naprawy maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi
 • zabezpieczać gotowe wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją
 • rozróżniać materiały eksploatacyjne oraz określać zakres ich stosowania
 • kontrolować jakość wykonanych prac
 • wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • planować działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi