Absolwent kursu mechanik-monter maszyn i urządzeń może podejmować 
pracę w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych.

Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń należą:

 • wykonywanie podstawowych operacji obróbki ręcznej, mechanicznej skrawaniem, cieplnej, plastycznej i spajania
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń
 • montowanie maszyn i urządzeń
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej i elektrotechniki
 • czytać rysunki techniczne maszynowe oraz sporządzać szkice typowych części maszyn
 • czytać i interpretować schematy i dokumentacje: warsztatowe, technologiczne, montażowe, demontażowe, techniczno-ruchowe (DTR)
 • dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywanych prac
 • ustawiać ramy, płyty fundamentowe, pomosty i rusztowania
 • charakteryzować maszyny transportowe, technologiczne i energetyczne
 • wyważać statycznie elementy maszyn
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń z zastosowaniem metod diagnostyki technicznej
 • określać zakres napraw mechanizmów i zespołów maszyn i urządzeń na podstawie przeprowadzonej diagnozy
 • wykonywać montaż i demontaż maszyn i urządzeń oraz ich podzespołów
 • rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich właściwości
 • dobierać części zamienne
 • wykonywać prace regeneracyjne zużytych części
 • wykonywać części maszyn z zastosowaniem obróbki ręcznej i mechanicznej skrawaniem
 • stosować różne sposoby łączenia elementów
 • kontrolować jakość wykonanych prac
 • wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • planować prowadzenie działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń